28.04.2023

Poznaj skuteczne skróty klawiszowe w Adobe XD

Poznaj skuteczne skróty klawiszowe w Adobe XD

Adobe XD to narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika (UI) i tworzenia prototypów aplikacji i stron internetowych. Jest przeznaczony głównie dla projektantów UX/UI i umożliwia tworzenie interaktywnych projektów, testowanie ich i udostępnianie klientom lub zespołom projektowym.

Zobacz 20 najpopularniejszych skrótów klawiszowych w programie Adobe XD:

 1. V – Narzędzie Wybierania
 2. A – Narzędzie Prostokąta
 3. R – Narzędzie Prostokąta zaokrąglonego
 4. L – Narzędzie Linii
 5. P – Narzędzie Ołówka
 6. T – Narzędzie Tekstu
 7. E – Narzędzie Głębokości
 8. G – Narzędzie Grupowania
 9. Shift + X – Zamień kolory wypełnienia i obrysu
 10. Shift + O – Narzędzie Łącznika
 11. Cmd/Ctrl + G – Zgrupuj zaznaczone elementy
 12. Cmd/Ctrl + Shift + G – Rozgrupuj zaznaczone grupy
 13. Cmd/Ctrl + C – Kopiuj zaznaczone elementy
 14. Cmd/Ctrl + V – Wklej skopiowane elementy
 15. Cmd/Ctrl + Z – Cofnij ostatnią operację
 16. Cmd/Ctrl + Shift + Z – Przywróć ostatnią cofniętą operację
 17. Cmd/Ctrl + D – Powiel zaznaczony element
 18. Cmd/Ctrl + E – Exportuj zaznaczone elementy
 19. Cmd/Ctrl + R – Pokaż/ukryj siatkę
 20. Cmd/Ctrl + ; – Pokaż/ukryj prowizoryczne widoki

Te skróty klawiszowe w Adobe XD pomogą w szybszym wykonywaniu czynności, takich jak tworzenie elementów, manipulowanie nimi, kopiowanie, grupowanie, eksportowanie i wiele innych. Pamiętaj, że w Adobe XD można dostosować skróty klawiszowe i dostosować je do swoich preferencji.

Popularne wpisy: