22.04.2023

Skróty klawiszowe w Figmie – czy już je znasz?

Skróty klawiszowe w Figmie – czy już je znasz?

Figma to narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika (UI) i tworzenia prototypów, które działa w chmurze. Jest popularnym narzędziem wykorzystywanym przez projektantów UX/UI do tworzenia projektów interaktywnych, udostępniania ich zespołom projektowym i klientom oraz współpracy w czasie rzeczywistym.

15 najlepszych skrótów klawiszowych w programie Figma:

 1. V – Narzędzie Wybierania
 2. A – Narzędzie Prostokąta
 3. R – Narzędzie Prostokąta zaokrąglonego
 4. L – Narzędzie Linii
 5. P – Narzędzie Ołówka
 6. T – Narzędzie Tekstu
 7. G – Narzędzie Grupowania
 8. Cmd/Ctrl + G – Zgrupuj zaznaczone elementy
 9. Cmd/Ctrl + Shift + G – Rozgrupuj zaznaczone grupy
 10. Cmd/Ctrl + C – Kopiuj zaznaczone elementy
 11. Cmd/Ctrl + V – Wklej skopiowane elementy
 12. Cmd/Ctrl + Z – Cofnij ostatnią operację
 13. Cmd/Ctrl + Shift + Z – Przywróć ostatnią cofniętą operację
 14. Cmd/Ctrl + D – Powiel zaznaczony element
 15. Cmd/Ctrl + E – Eksportuj zaznaczone elementy

Stosowanie skrótów klawiszowych przyspiesza pracę i zwiększa produktywność, umożliwiając szybki dostęp do funkcji i operacji bez konieczności korzystania z myszy lub interfejsu graficznego.

Skróty klawiszowe są szczególnie przydatne podczas wykonywania powtarzalnych czynności, takich jak kopiowanie, wklejanie, cofanie się czy zmiana formatowania. Pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek, a także redukują ryzyko popełnienia błędów.

5 dodatkowych super skrótów w Figmie:

 1. Cmd/Ctrl + R – Pokaż/ukryj siatkę
 2. Cmd/Ctrl + B – Pokaż/ukryj prowizoryczne widoki
 3. Shift + 1 – Powiększ widok do 100%
 4. Shift + 2 – Powiększ widok do 200%
 5. Shift + H – Przełącz w tryb ukrywania elementów

Popularne wpisy: