24.05.2023

Najprzydatniejsze skróty klawiszowe w Windows 10

Najprzydatniejsze skróty klawiszowe w Windows 10

Skróty klawiszowe to kombinacje klawiszy na klawiaturze, które pozwalają na szybkie wykonanie określonych akcji lub operacji w programach komputerowych, systemach operacyjnych lub przeglądarkach internetowych. Chcesz poznać najprzydatniejsze skróty klawiszowe w Windows 10? Zamiast korzystać z menu kontekstowych lub poszukiwać konkretnej funkcji w interfejsie graficznym, użytkownik może użyć skrótu, który natychmiast wykonuje pożądaną akcję.

Oto skróty klawiszowe, które możesz wykorzystać na urządzeniach z systemem Windows 10:

 • Ctrl+C – Kopiuj zaznaczony tekst lub element.
 • Ctrl+V – Wklej skopiowany tekst lub element.
 • Ctrl+X – Wytnij zaznaczony tekst lub element.
 • Ctrl+Z – Cofnij ostatnią operację.
 • Ctrl+A – Zaznacz cały tekst lub element.
 • Ctrl+S – Zapisz bieżący dokument lub plik.
 • Ctrl+P – Wydrukuj bieżący dokument.
 • Alt+Tab – Przełączaj się między otwartymi aplikacjami.
 • Windows Key + D – Przejdź do pulpitu.
 • Windows Key + L – Zablokuj ekran i przejdź do ekranu logowania.
 • Windows Key + E – Otwórz Eksplorator plików.
 • Windows Key + R – Otwórz okno dialogowe „Wykonaj”.
 • Windows Key + Pause/Break – Otwórz okno informacji o systemie.
 • Ctrl+Shift+Esc – Otwórz Menedżer zadań systemu.
 • Alt+F4 – Zamknij aktywną aplikację lub okno.

Windows 10 to najnowsza wersja systemu operacyjnego stworzonego przez firmę Microsoft. Został wydany w lipcu 2015 roku i jest następcą systemu Windows 8.1. Windows 10 jest szeroko stosowany na komputerach osobistych, laptopach, tabletach i innych urządzeniach.

Windows 10 wprowadził wiele nowych funkcji i ulepszeń w porównaniu do poprzednich wersji systemu Windows. Znacznie poprawiono interfejs użytkownika, przywracając klasyczne menu Start, które było brakujące w systemie Windows 8. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej nawigować po systemie, uruchamiać aplikacje i dostęp do różnych ustawień.

Popularne wpisy: